Đẩy mạnh hợp tác ứng dụng và phát triển công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Trong bối cảnh tác động và vài trò của khoa học và công nghệ đang ngày một quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 20/7/2020, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã có buổi làm việc cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, từng bước đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành một thành phố khoa học và công nghệ sinh thái thông minh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã chia sẻ nhiều thông tin liên quan tới định hướng phát triển và tiềm năng hợp tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hai bên. Theo đại diện Ban Quản lý, với định hướng trở thành một thành phố khoa học, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang được đầu tư cơ sở hạ tầng mang tính hệ thống và bài bản để phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất công nghiệp, đồng thời cung cấp đa dạng các dịch vụ an sinh. Quy hoạch tổng thể của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc gồm các phân khu chức năng: Khu Trung tâm; Khu Giáo dục và Đào tạo; Khu Nghiên cứu và Triển khai; Khu Phần mềm; Khu Công nghiệp công nghệ cao; Khu nhà ở; Khu giải trí và Thể dục thể thao.

Ảnh: Quy hoạch tổng thể Khu Công nghệ cao Hòa lạc đến năm 2030

Về phía Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, với vai trò đầu mối, Cục đã và đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ.

Qua buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đều thống nhất nhận định tiềm năng hợp tác rất lớn cũng như kỳ vọng sự hợp tác giữa Cục và Ban Quản lý sẽ mang lại hiệu quả tốt đối với các bên cũng như đối với các hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung. Các nội dung hợp tác dự kiến bao gồm:

- Phối hợp triển khai hoạt động nâng cao năng lực công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Xây dựng và cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin và giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ xây dựng các hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ; tư vấn, hỗ trợ đánh giá, định giá và chuyển giao công nghệ,…; tổng hợp thông tin, đánh giá hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao; tư vấn và hỗ trợ xây dựng lộ trình công nghệ/lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp.

- Phối hợp triển khai các hoạt động trình diễn, giới thiệu công nghệ định kỳ nhằm thu hút các doanh nghiệp/tổ chức nghiên cứu. Hình thành điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để kết nối với mạng lưới các điểm kết nối cung - cầu trên cả nước.

- Phối hợp triển khai các hội thảo, hội nghị, sự kiện về khoa học công nghệ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian tới, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ cùng ký thỏa thuận để làm cơ sở xây dựng kế hoạch và sớm triển khai các nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của hai đơn vị./.


Các mục khác