Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Hoàng Văn Phong - Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Tạ Việt Dũng - Cục trưởng đã có báo cáo về kết quả các hoạt động trong năm vừa qua của Cục.

Ảnh 1: Cục trưởng Tạ Việt Dũng báo cáo về kết quả các hoạt động trong năm vừa qua của Cục

Với tinh thần của Chính phủ hành động, ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2019 về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai với tinh thần của Chính phủ hành động, đổi mới và hiệu quả. Thực hiện những chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã chủ động huy động, tập trung các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao. Kết quả, so với kế hoạch đã đăng ký từ đầu năm, Cục đã hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo về nội dung các nhiệm vụ được giao chủ trì trong đăng ký kế hoạch đầu năm 2019 và Quyết định số 404/QĐ-BKHCN ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Trong công tác xây dựng hành lang pháp lý, văn bản pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ, Cục đã phối hợp với Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ soạn thảo, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, là cơ sở đánh giá trình độ, năng lực công nghệ trong các doanh nghiệp (đánh giá khả năng vận hành, hấp thụ, làm chủ, đổi mới, sáng tạo công nghệ). Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”. Chủ trì xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ, được áp dụng ở 3 cấp quốc gia, ngành và doanh nghiệp. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí, điều kiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức KH&CN công lập; Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Cục ƯDPTCN đã tổ chức đánh giá tình hình triển khai và những kết quả quan trọng đạt được của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2011-2020 và chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn mới 2021-2025. Với trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm chủ lực, trọng điểm, tham gia và nâng cao chuỗi giá trị của ngành hàng chủ lực, trọng điểm của quốc gia, của địa phương, tính đến thời điểm hiện nay, Chương trình đã triển khai 47 nhiệm vụ có tính cấp bách, khả thi trên tổng số gần 300 đề xuất từ các Bộ, ngành, địa phương với tổng mức kinh phí gần 1.352 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 430 tỷ đồng, tỷ lệ doanh nghiệp được nhận hỗ trợ chiếm 68%. Với các nhiệm vụ đã và chuẩn bị kết thúc trong năm 2019, Cục phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia xác nhận nội dung thực hiện và sản phẩm, tham dự các đoàn kiểm tra tiến độ, xác nhận nội dung đối với 18 nhiệm vụ (hơn 800 báo cáo thực hiện nội dung, báo cáo chuyên đề), tham gia đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình nâng tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành báo cáo kết quả và nghiệm thu được là 19 nhiệm vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các dự án đã giúp tạo ra sản phẩm mới, gia tăng giá trị của sản phẩm truyền thống như cá tra, dừa, lúa gạo. Trong lĩnh vực công nghiệp, Chương trình đã hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ứng dụng IoT để nâng cao năng suất, chất lượng. Với các nhiệm vụ mới, năm 2019, Cục đã phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và các đơn vị chức năng có liên quan lựa chọn được 16 nhiệm vụ đưa vào họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tổ chức đánh giá thẩm định xong nội dung và kinh phí đối với 11 dự án mới do doanh nghiệp trực tiếp chủ trì để bắt đầu đưa vào thực hiện trong thời gian tới với tổng kinh phí thực hiện khoảng 528 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ từ NSNN khoảng 130 tỷ đồng, các dự án này dự kiến sẽ tiếp tục góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực trọng điểm của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, logistics góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong chuỗi sản xuất toàn cầu .

Năm 2019, thông qua các hoạt động điều tra khảo sát, tọa đàm, tư vấn, Cục đã tổ chức 289 cuộc kết nối cung cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và ngoài nước. Trong đó 50 cuộc kết nối từ các điểm kết nối cung cầu công nghệ; 200 cuộc kết nối cho các đối tác Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực cơ khí; 30 cuộc kết nối với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực y dược; 05 cuộc kết nối với đối tác Singapore về xử lý môi trường và vật liệu; 04 cuộc kết nối với đối tác Nhật Bản về năng lượng tái tạo... Để tổng kết các hoạt động kết nối cung cầu, Cục đã chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Gia Lai và các đơn vị có liên quan ở TW và địa phương tổ chức sự kiện Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019 diễn ra từ 24 - 26/11 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chuỗi sự kiện đã hoàn thành với 10 hoạt động đề ra, nổi bật với sự kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai, tập trung vào giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp đang vướng mắc cần tháo gỡ, cung cấp các thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc định hướng ứng dụng, phát triển, đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sự kiện đã tạo ra sự lan tỏa, thu hút hoạt động đầu tư của doanh nghiệp vào đổi mới công nghệ. Thông qua sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2019, các bên tham gia kết nối cung cầu đã trao đổi, thống nhất được 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng, có 10 dự án được giao quyết định chủ trương đầu tư và trao ghi nhớ đầu tư của tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí là: 19.928 tỷ đồng. Sự kiện thu hút trên 10.000 khách tham quan, tìm hiểu về công nghệ và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai.

Để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai lộ trình đổi mới công nghệ, thực hiện dự án đổi mới công nghệ, năm 2019, Cục đã hoàn thiện xây dựng bản đồ công nghệ ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp và ứng dụng kết quả để hỗ trợ Công ty ô tô Trường Hải trong việc phát triển công nghệ phục vụ sản xuất linh kiện ô tô và máy nông nghiệp. Hỗ trợ, hướng dẫn triển khai xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam (do Tập đoàn công nghệ CMC chủ trì trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia).

Trong năm 2019, các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN các địa phương thực hiện được 2828 hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ với giá trị vào khoảng 59 tỷ đồng. Để đạt được hiệu quả trên, Cục đã tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ nội dung, kế hoạch làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Bạc Liêu, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Ninh Bình, Bình Phước, Đồng Tháp,...) trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Trung tâm, theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/1/2018 và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2016. Đồng thời, tổ chức các hội thảo chuyên môn trong khuôn khổ Hội nghị giao ban Vùng do Bộ KH&CN tổ chức; tổ chức 03 Hội thảo vùng và chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 (ngày 25/11/2019). Hội nghị có sự tham gia của trên 400 đại biểu từ 62/63 Sở KH&CN, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, các Trung tâm thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ ở địa phương.

Ảnh: GS Hoàng Văn Phong phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi Hội nghị lắng nghe phát biểu của đại diện các đơn vị thuộc Bộ cùng những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết của GS. Hoàng Văn Phong, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích đáng ghi nhận của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục. Thứ trưởng mong muốn, năm 2020 là năm bản lề, hoạt động của Cục bên cạnh phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, cần lựa chọn, tập trung vào những định hướng ưu tiên, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, trong đó chú trọng vào nền tảng công nghệ cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống CSDL công nghệ, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp đổi mới công nghệ có tính kết nối cao, ứng dụng được từ Trung ương tới địa phương. Đồng thời Cục cần tăng cường vai trò đầu mối trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới công nghệ, qua đó góp phần đưa nhanh công nghệ vào thực tiễn đời sống xã hội, sản xuất - kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Tạ Việt Dũng đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ KH&CN và khẳng định, trong năm 2020, Cục sẽ không ngừng đổi mới tư duy cũng như sự sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của ngành KH&CN.


Các mục khác