HỘI THẢO “THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”

Ngày 11/10/2019, tại thành phố Hải Phòng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng Đồng bằng sông Hồng”.

Tham dự Hội thảo có đại diện của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng. Chủ trì Hội thảo có ông Phạm Thế Dũng - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, ông Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Ông Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chính: Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua liên kết tăng cường hoạt động đổi mới; Giải pháp trong hoạt động liên kết các Trung tâm thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở KH&CN để phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ hoạt động liên kết ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng Đồng bằng sông Hồng, chia sẻ những kinh nghiệm về mô hình thành công trong việc liên kết xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng và đổi mới công nghệ; đề xuất định hướng phát triển và hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Ông Phạm Thế Dũng cho rằng: Để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng Đồng bằng sông Hồng cần có nhiều giải pháp đồng bộ từ phía các cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và có giải pháp liên kết vùng, liên kết giữa các tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ), các nhà khoa học với doanh nghiệp trong vùng về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực có thể mạnh của vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng Đồng bằng sông Hồng./.


Các mục khác