Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 30/8/2019, tại Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tham dự Hội thảo có đại diện của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện Sở, ban, ngành của tỉnh An Giang, các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ trì Hội thảo có ông Tầng Phú An - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, ông Phạm Thế Dũng - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Ông Trương Hoàng Phương - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ - Trưởng khối ứng dụng công nghệ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Tầng Phú An - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh An Giang phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chính: Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua liên kết tăng cường hoạt động đổi mới; Giải pháp trong hoạt động liên kết các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ hoạt động liên kết ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Khoa học và Công nghệ giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận về giải pháp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ những kinh nghiệm về mô hình thành công trong việc liên kết xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ. Đề xuất các định hướng phát triển các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay.

Ông Phạm Thế Dũng – Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Ông Phạm Thế Dũng cho rằng: Để Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cần có nhiều giải pháp đồng bộ từ phía các cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có các giải pháp là liên kết các tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN…), nhà khoa học và doanh nghiệp trong vùng để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực có thể mạnh của vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Các mục khác