Tập huấn, hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương

Ngày 19/11/2019, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, triển khai mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Kế hoạch tập huấn hằng năm, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương.

Chủ trì lớp tập huấn có ông Phạm Thế Dũng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Phạm Thị Hiền - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Giang cùng gần 100 đại biểu đến từ các Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trong vùng Trung du miền núi phía bắc và Đồng bằng sông Hồng.

Tại buổi tập huấn, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cập nhật một số văn bản mới có liên quan trong hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ; giới thiệu phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ, thiết bị và hướng dẫn thu thập số liệu để tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương. Ngoài ra, Cục cũng hướng dẫn triển khai Quyết định 1244/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”.

Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn

Theo ông Phạm Thế Dũng, để nâng cao mức độ chính xác của chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị thì cần thiết phải đảm bảo cơ sở dữ liệu đầy đủ về các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến doanh nghiệp. Hiện nay có một số địa phương tính toán chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận lấy số liệu từ doanh nghiệp. Ngoài ra, để đạt mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 (đến năm 2020 tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt trên 20%/năm), các doanh nghiệp cần tăng cường ứng dụng đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Tại đợt tập huấn, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tham dự hội thảo giới thiệu quá trình, kết quả và những thuận lợi, khó khăn trong việc tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của tỉnh Thái Nguyên.


Các mục khác