Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đến năm 2020

Ngày 24/4/2017 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ KH&CN Ông Chu Ngọc Anh với Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đến năm 2020.

Tại buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Nghệ An về tình phát triển KH&CN của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016, Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đến năm 2020. Chứng kiến Lễ ký kết về phía Bộ KH&CN có Đ/c Chu Ngọc Anh, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, đ/c Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ KH&CN và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Bộ. Về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c Nguyễn Đắc Vinh, UVBCHTW Đảng, Bí thư tỉnh, Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

Ảnh: Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp

Mục tiêu của Chương trình phối hợp là thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Nghệ An.

Các nội dung chính của Chương trình phối hợp: Giới thiệu, phổ biến, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ thực hiện các dự án khởi nghiệp đổi mới công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Tổ chức các sự kiện về hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Chương trình phối hợp đã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai năm 2017 bao gồm các nội dung sau: Hỗ trợ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Nghệ An xây dựng, khai trương, vận hành và duy trì Điểm kết nối cung cầu công nghệ; Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia; Xây dựng Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tổ chức Hội thảo kết nối, chuyển giao công nghệ vào tháng 6/2017 trong khuôn khổ Chương trình giao lưu giữa Bộ KH&CN Việt Nam-UBND tỉnh Nghệ An và Bộ KH&CN Lào.


Các mục khác