Mở rộng quan hệ đối tác với Hàn Quốc để hỗ trợ phát triển công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Ngày 18/4/2017, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) đã có buổi làm việc và ký kết Bản ghi nhớ (MOU) với Viện Thông tin và Công nghệ Hàn Quốc (KISTI) nhằm thiết lập một khuôn khổ cơ bản trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác về KH&CN và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam - Hàn Quốc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và các đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Moon Yeongho, Phó Chủ tịch Viện Thông tin và Công nghệ Hàn Quốc (KISTI) trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định Việt Nam luôn là một đối tác quan trọng với Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, TS Moon Yeongho và các thành viên đã giới thiệu một số thành tựu, kết quả nổi bật về hoạt động dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu công nghệ, hệ thống dịch vụ phân tích, xử lý dữ liệu công nghệ COMPAS (Competitive Analysis Service) và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của KISTI, đồng thời cũng trình bày về đề xuất kế hoạch hợp tác với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trong việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án hợp tác đối với Hệ thống COMPAS tại Việt Nam trong thời gian tới để giúp người dùng (nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu công nghệ và các tổ chức, doanh nghiệp) có được bộ công cụ hữu ích để phân tích, đánh giá công nghệ nhằm đưa ra được các quyết định hỗ trợ các chính sách, nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) quốc gia, phân tích môi trường cạnh tranh của một công nghệ ưu thích và thực hiện các phân tích chuyên sâu về các công nghệ được quan tâm nhiều nhất.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao năng lực và thiện chí của Viện Thông tin và Công nghệ Hàn Quốc (KISTI) trong việc tiếp cận, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ trưởng khẳng định, việc chính thức thiết lập quan hệ hợp tác giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và KISTI là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, tạo nền móng quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc; nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ chức tư vấn và chuyển giao công nghệ, năng lực cho nhà quản lý hoạt động KH&CN và năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN Việt Nam.

Thứ trưởng cũng cho biết, việc xác định nhu cầu nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ ở địa phương, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ là hết sức quan trọng và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến lực lượng này. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ là đơn vị thuộc Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ xác định nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp địa phương, cũng như nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước nhằm quản lý và khai thác có hiệu quả nhất những thông tin về công nghệ, chuyên gia công nghệ phục vụ cho các hoạt động của Bộ KH&CN.

Thứ trưởng đề nghị Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp chặt chẽ với Viện Thông tin và Công nghệ Hàn Quốc (KISTI) tiếp tục trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến đề xuất kế hoạch triển khai Hệ thống phân tích, xử lý dữ liệu công nghệ COMPAS tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ KISTI và doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận, chuyển giao và hợp tác với Việt Nam. 

Trong khuôn khổ buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) và Viện Thông tin và Công nghệ Hàn Quốc (KISTI) đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ (MOU) tạo nền móng quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

  

Ký kết Bản ghi nhớ (MOU) giữa SATI và KISTI


Các mục khác