Mở rộng hợp tác và nâng cao vai trò của trường đại học trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng

Ngày 12/4/2017, tại Đại học Bách khoa Hà nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cùng một số đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc cùng Ban giám hiệu Nhà trường.

Buổi làm việc nhằm mục đích mở rộng hợp tác và phối hợp để Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia tích cực và hiệu quả hơn vào các hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu ứng dụng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ KH&CN, Ban giám hiệu và lãnh đạo một số phòng ban của Trường đã cùng trao đổi về định hướng và các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Theo đó, ĐHBK Hà Nội cần tích cực và chủ động hơn nữa không chỉ trong nghiên cứu, mà còn trong các hoạt động ứng dụng, thương mại hoá nhằm đáp ứng nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp; từng bước tạo nguồn thu từ hoạt động khai thác công nghệ và coi đây là nguồn thu chính để phát triển.

Một trong các nội dung quan trọng đã được thảo luận và thống nhất là kết nối cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia của Trường với cơ sở dữ liệu về cung - cầu công nghệ của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cho biết việc kết nối vào cơ sở dữ liệu chung sẽ giúp doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi và dễ dàng hơn với các kết quả nghiên cứu tốt cũng như biết đến các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trường. Đồng thời, với nguồn thông tin đầy đủ và chi tiết về các doanh nghiệp đã được Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tích hợp trong cơ sở dữ liệu, các nhà nghiên cứu của Trường sẽ có cơ hội nắm bắt và cập nhật nhu cầu của thực tế sản xuất để đưa ra các đề xuất nghiên cứu có tính ứng dụng cao.

Thông qua buổi làm việc, các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Trường cũng được trao đổi và cụ thể hoá thành các hoạt động cụ thể giữa các đơn vị trong thời gian tới.

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ


Các mục khác