Trung tâm Ứng dụng-Chuyển giao công nghệ Phú Yên tăng cường nhân rộng các mô hình thực nghiệm ra thực tiễn, sản xuất đại trà

Ngày 30/3/2017, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi khảo sát thực tế các mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại xã Hòa An (huyện Phú Hòa), Trạm Thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang và làm việc với Trung tâm Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ tỉnh Phú Yên. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở Tài chính, Nội vụ, KH-CN và Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt và các Sở, ban, ngành tỉnh Phú Yên làm việc tại Trụ sở Trung tâm Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ

Sau khi khảo sát các mô hình trồng nấm linh chi, nấm sò của ông Phan Quang Thạch ở xã Hòa An, Trạm thực nghiệm công nghệ sinh học Hòa Quang, bà Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ, báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy tình hình hoạt động của trung tâm trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Bà Đặng Thị Thủy cho biết: Trung tâm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới mang tính liên ngành; đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Mỗi năm, trung tâm sản xuất hơn 260.000 cây giống các loại, phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh; bảo tồn, lưu giữ hơn 10 giống cây dược liệu quý hiếm; hoàn thiện và làm chủ 21 quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; chuyển giao công nghệ cho 12 trung tâm tỉnh bạn và 2 doanh nghiệp ngoài tỉnh… Trong thời gian tới, trung tâm đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ sinh học, sản xuất dịch vụ khoa học - công nghệ, khai thác các sản phẩm chủ lực như: giống cây trồng, nấm ăn và nấm dược liệu, chế phẩm sinh học, giá thể sinh học, rau hoa chất lượng cao; chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô thực bì thực vật và sản xuất giống ngoài vườn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt tham quan trại thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ

Sau khi nghe ý kiến tham mưu của các Sở, ban, ngành liên quan, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Tấn Việt biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm Ứng dụng-Chuyển giao công nghệ trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh hoạt động khoa học - công nghệ của trung tâm có những đóng góp hết sức tích cực trong sản xuất và đời sống người dân trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng-Chuyển giao công nghệ cần đầu tư hơn nữa trong việc cải tiến và hoàn thiện các thiết bị, cơ sở sản xuất, nâng cấp công nghệ để đảm bảo công tác nghiên cứu, sản xuất nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn nữa. Trung tâm cũng cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu công nghệ sinh học; sản xuất thử, thử nghiệm một số sản phẩm mới, chuyển giao và nhân rộng kết quả các đề tài, dự án được tỉnh cho phép; sưu tầm, lưu giữ các nguồn gen giống cây trồng quý hiếm, đặc hữu của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt cũng lưu ý Trung tâm Ứng dụng-Chuyển giao công nghệ phải nhân rộng các mô hình thực nghiệm ra thực tiễn, sản xuất đại trà, sử dụng quỹ đất có hiệu quả; cán bộ, công nhân viên của trung tâm vừa là nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất và nhà doanh nghiệp. Đồng thời thống nhất cho phép trung tâm lập phương án tự chủ tài chính và giao Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định hoàn thành trước tháng 6/2017.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ Phú Yên


Các mục khác