Đoàn công tác của Sở KH&CN Thành phố Đà Nẵng làm việc tại Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Ngày 15/2/2017 tại Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Đoàn công tác của Sở KH&CN Thành phố Đà Nẵng do Ông Thái Bá Cảnh - Giám đốc Sở  và lãnh đạo một số đơn vị của Sở đã có buổi làm việc với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ về kế hoạch điều tra, khảo sát và tổ chức các sự kiện KH&CN năm 2017 tại Thành phố Đà Nẵng.

Tiếp Đoàn công tác của Sở KH&CN Đà Nẵng về phía Cục ƯD&PTCN có Bà Trần Thị Hồng Lan- Phó Cục trưởng cùng đại diện các đơn vị trong Cục.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá đổi mới công nghệ, xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ một số sản phẩm chủ lực của thành phố Đà Nẵng và kế hoạch tổ chức sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ, hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017.

Giám đốc Sở Thái Bá Cảnh mong muốn qua điều tra, khảo sát để nắm được có bao nhiêu doanh nghiệp có nhu cầu công nghệ, cụ thể nhu cầu và đánh giá được khả năng tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp (khả năng tài chính, nhân lực, cơ sở hạ tầng,...vvv), dự kiến đề xuất 11 ngành, lĩnh vực điều tra, số lượng doanh nghiệp điều tra 600 doanh nghiệp (200 Doanh nghiệp điều tra trực tiếp, 400 doanh nghiệp gửi phiếu).

Trên cơ sơ đồng ý với số lượng và lĩnh vực doanh nghiệp dự kiến điều tra do Sở KH&CN Đà Nẵng đưa ra, Phó Cục trưởng Trần Thị Hồng Lan giao Phòng Phát triển công nghệ cho doanh nghiệp (Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ) xây dựng mẫu phiếu điều tra tương ứng với từng ngành, lĩnh vực dự kiến điều tra và giao Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ xây dựng kế hoạch điều tra chi tiết gửi Sở KH&CN Đà Nẵng.

Về kế hoạch tổ chức sự kiện KH&CN tại Thành phố Đà Nẵng, hai bên đã thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện vào dự kiến vào 9-10/11/2017, tại khu tòa nhà hành chính Thành phố Đà Nẵng và phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai tại Thành phố Đà Nẵng vào ngày 24/3/2017.

Để thực hiện các công việc tiếp theo, Phó Cục trưởng Trần Thị Hồng Lan đã giao Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức sự kiện KH&CN tại tp Đà Nẵng, giao Phòng Quản lý công nghệ xây dựng Biên bản phối hợp giữa Cục ƯD&PTCN và Sở KH&CN Đà Nẵng, giao Văn phòng Cục hướng dẫn Văn phòng Sở về các tiêu chí lựa chọn, văn bản hướng dẫn việc khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp cho sự nghiệp KH&CN.

Về phía Sở KH&CN Đà Nẵng, Giám đốc Thái Bá Cảnh đã giao Phòng Quản lý công nghệ đầu mối phối hợp với các đơn vị của Cục ƯD&PTCN để thực hiện các công việc trên.


Các mục khác