Hội nghị về hoạt động các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2016

Sáng 10/11/2016, tại Thành phố Thái Nguyên, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương lần thứ IX. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; lãnh đạo Sở KH&CN và các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã khẳng định, thúc đẩy ứng dụng, phát triển, đổi mới công nghệ luôn là nhiệm vụ quan trọng để tạo lập vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Chỉ khi dựa vào công nghệ, các doanh nghiệp mới có thể nâng cao được năng suất, chất lượng, tạo ra các sản phẩm, hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Việc đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, phát triển, đổi mới công nghệ đã được quan tâm, thể hiện trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. Bộ trưởng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển KH&CN tại các vùng, các địa phương là một trong những định hướng, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN và tiếp tục được khẳng định trong Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

“Hội nghị được tổ chức vào thời điểm bắt đầu chu kỳ mới của kế hoạch và triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 5 năm của các Bộ, ngành và địa phương. Bộ KH&CN mong muốn đây là dịp để các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN nói riêng, các Sở KH&CN và các địa phương nói chung có điều kiện để đánh giá, nhìn nhận lại các thành quả, các khó khăn vướng mắc về mô hình cơ cấu tổ chức, bộ máy và phương thức vận hành của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong giai đoạn vừa qua để từ đó định hướng, xác định được các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này trên địa bàn các tỉnh, thành phố, lồng ghép, gắn kết được với các kế hoạch, quy hoạch, nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn đến năm 2020”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết. 
 


Toàn cảnh Hội nghị

Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, Hội nghị về hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương lần thứ IX-2016 nhằm đánh giá hoạt động và đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các Trung tâm; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa các tỉnh, thành trong cả nước. Thông qua Hội nghị sẽ góp phần hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận được các công nghệ, thiết bị phù hợp từ các viện nghiên cứu, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế dựa trên ứng dụng, đổi mới công nghệ cho các địa phương... 

Theo báo cáo của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, giai đoạn 2015 - 2016, các Trung tâm ứng dụng KH&CN đã thực hiện 56 đề tài, 91 dự án thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, xử lý môi trường... Tính đến hết tháng 9/2016, các Trung tâm đã thực hiện hợp đồng dịch vụ - tư vấn và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, mô hình trong các lĩnh vực: chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, xử lý môi trường, an toàn bức xạ, năng lượng, kiểm nghiệm với trên 3.300 hợp đồng dịch vụ. Giai đoạn 2014-2016, các Trung tâm đã làm chủ được 197 công nghệ, tập trung chủ yếu ở công nghệ sinh học, nông nghiệp, xử lý môi trường... Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động, các Trung tâm ứng dụng KH&CN còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế trong năng lực, khả năng tiếp cận, làm chủ và thương mại hóa công nghệ…
 


Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 216 và các báo cáo tham luận như: “Hoạt động của các trung tâm ứng dụng, trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất hướng liên kết bền vững”; “Hiện trạng sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị và đề xuất giải pháp hình thành mạng lưới liên kết sản xuất vùng Nam - Trung Bộ - Tây Nguyên”; “Giải pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”...

Trong nội dung thảo luận, đại diện các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã đưa ra đề xuất với Bộ KH&CN cần tiếp tục chủ trương đầu tư tăng cường tiềm lực theo Quyết định số 317 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động làm việc với UBND các tỉnh để tiếp tục bố trí nguồn kinh phí cho KH&CN phù hợp; sớm ban hành hướng dẫn cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; xây dựng kế hoạch thường niên, dài hạn về công tác ứng dụng, tạo điều kiện để các Trung tâm được tham gia một số chương trình cấp quốc gia... Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xem xét, bố trí nguồn kinh phí đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN; tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thực hiện các hoạt động KH&CN tại địa phương; triển khai các đề tài, dự án khoa học phục vụ nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của tỉnh, của thành phố... 

Nhân dịp này, nhiều Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã được nhận Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ vì đã có thành tích trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
 


Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN trao Bằng khen của Bộ KH&CN cho các tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2015-2016

Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN


Các mục khác