Khởi công Dự án nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN Hà Tĩnh

Sáng 10/5/2015, tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh), Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng Dự án nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự và động thổ khởi công dự án.

                                                   
Ngày 05/7/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng (bao gồm tiền đền bù, hỗ trợ chuyển nghề cho nông dân) trên diện tích hơn 3,86 ha, tại xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh với 26 hạng mục công trình chính.


Đến nay, dự án đã hoàn thành thiết kế và lập dự toán, tổng dự toán bước 2; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn vật liệu nổ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án triển khai nhằm mục đích hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới cơ chế hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng KH&CN Hà Tĩnh, đặc biệt là công nghệ sinh học, đáp ứng yêu cầu hoạt động KH&CN, phục vụ hiệu quả phát triển KT-XH, quốc phòng – an ninh; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tri thức, kết hợp kinh doanh; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng một cơ sở khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các cấp, ngành chức năng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công triển khai xây dựng các hạng mục dự án.

Đơn vị thi công phải đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, quan tâm đặc biệt đến an toàn lao động, có tính toán tốt để thực hiện các hạng mục, tiết kiệm chi phí. Sở KH&CN phối hợp, theo dõi sát sao tiến độ thi công dự án, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết phát huy hiệu quả hoạt động khi tiếp quản dự án…


Các mục khác