Hội thảo hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu hội nhập

Sáng 28-4-2016, tại Vĩnh Long, Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Chính sách và Quản lý - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Cửu Long tổ chức hội thảo hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu hội nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới công nghệ đang là một vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đứng trước những thách thức và cơ hội không nhỏ để đổi mới công nghệ, đạt được mức năng suất và chất lượng ở tầm cao hơn, đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, khi các hiệp định thương mại dần có hiệu lực. Đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ quản lý, củng cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu và tác động xấu đến xã hội, môi trường. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ tạo ra được ưu thế bền vững trên thị trường, góp phần vào sự phát triển của ngành, địa phương và quốc gia.

Vùng ĐBSCL có thế mạnh trong sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thu hoạch còn nhiều hạn chế dẫn đến nông sản chưa đạt tiêu chuẩn, tổn thất giá trị khá lớn. Trong xu thế hội nhập, đặc biệt là tham gia TPP, để gia tăng giá trị và tạo vị thế cho sản phẩm doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ. Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày mô hình hợp tác giữa các viện, trường và doanh nghiệp mang lại hiệu quả trong nghiên cứu, phát triển công nghệ lúa gạo sau thu hoạch. Đồng thời, định hướng một số công nghệ áp dụng vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn… Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp vùng ĐBSCL bày tỏ mong muốn được các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ đáp ứng nhu cầu hội nhập. Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ giới thiệu đến các doanh nghiệp chính sách hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ và kết nối cung cầu công nghệ. Ngoài ra, một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp được giới thiệu tại hội thảo.

Với sự hỗ trợ của chương trình này, doanh nghiệp được nâng cao năng lực, đủ khả năng sẵn sàng tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ trong và ngoài nước.

Sáng 28-4-2016, tại Vĩnh Long, Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Chính sách và Quản lý - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Cửu Long tổ chức hội thảo hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu hội nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

                                                                    

Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới công nghệ đang là một vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đứng trước những thách thức và cơ hội không nhỏ để đổi mới công nghệ, đạt được mức năng suất và chất lượng ở tầm cao hơn, đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, khi các hiệp định thương mại dần có hiệu lực. Đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ quản lý, củng cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu và tác động xấu đến xã hội, môi trường. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ tạo ra được ưu thế bền vững trên thị trường, góp phần vào sự phát triển của ngành, địa phương và quốc gia.

Vùng ĐBSCL có thế mạnh trong sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thu hoạch còn nhiều hạn chế dẫn đến nông sản chưa đạt tiêu chuẩn, tổn thất giá trị khá lớn. Trong xu thế hội nhập, đặc biệt là tham gia TPP, để gia tăng giá trị và tạo vị thế cho sản phẩm doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ. Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày mô hình hợp tác giữa các viện, trường và doanh nghiệp mang lại hiệu quả trong nghiên cứu, phát triển công nghệ lúa gạo sau thu hoạch. Đồng thời, định hướng một số công nghệ áp dụng vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn… Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp vùng ĐBSCL bày tỏ mong muốn được các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ đáp ứng nhu cầu hội nhập. Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ giới thiệu đến các doanh nghiệp chính sách hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ và kết nối cung cầu công nghệ. Ngoài ra, một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp được giới thiệu tại hội thảo.

Với sự hỗ trợ của chương trình này, doanh nghiệp được nâng cao năng lực, đủ khả năng sẵn sàng tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ trong và ngoài nước.


Các mục khác