Khai thác và phát triển nguồn gen lợn hung tỉnh Hà Giang

Do nhu cầu tiêu thụ thịt trong nước đang tăng nhanh, đặc biệt là thịt lợn nhiều nạc, do sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá cả lợn giống, lợn hơi và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn trên thị trường quốc tế, nhiều hộ nông dân, trang trại, gia trại, công ty, xí nghiệp chăn nuôi lợn ở nước ta đã cố gắng chuyển phương thức chăn nuôi truyền thống chủ yếu dựa vào kỹ thuật, kinh nghiệm chuyên môn vốn có và nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp sang chăn nuôi theo phương thức công nghiệp.

 


Phát triển nguồn gen lợn hung tỉnh Hà Giang

Phát triển nguồn gen lợn hung tỉnh Hà Giang

TS. Hoàng Thanh Hải cùng với Viện Chăn nuôi đã điều tra bổ sung, đánh giá hiện trạng chăn nuôi lợn Hung tại tỉnh Hà Giang. Đã tuyển chọn và xây dựng đàn hạt giống lợn Hung với quy mô 40 con.

Kết quả điều tra 200 hộ chăn nuôi tại 02 huyện Bắc Mê và Hoàng Su Phì cho thấy tổng đàn lợn Hung hiện có là 2830 con. Đàn lợn con và lợn choai chiếm tỷ lệ nuôi nhiều nhất (58,84%); tiếp đến là lợn nuôi thịt (24,66%); lợn nái (18,48%) và thấp nhất là lợn đực giống (2,01%). Màu sắc lông Hung đỏ chiếm 47,04% và màu lông hung ánh bạc chiếm 51,8%. Tập quán chăn nuôi lợn Hung của người dân địa phương chủ yếu là bán chăn thả 72,50% và nuôi nhốt 23,50%. Lợn Hung thường mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và bệnh do ký sinh trùng gây ra.

Kết quả phân tích AND dựa trên sự đa hình của 16 chỉ thị phân tử microsatellites cho thấy lợn Hung nuôi tại Hà Giang là một giống lợn có cấu trúc di truyền khác với các giống lợn Móng Cái, lợn hạ Lang ở Cao Bằng và lợn Lửng ở Phú Thọ. Điều này có thể kết luận giống lợn Hung là một giống riêng biệt khác xa với giống Móng Cái, lợn Hạ Lang và lợn Lửng.

Xây dựng quy trình chăm sóc, nuôi dướng và vệ sinh thú y phòng bệnh cho lợn Hung sinh sản và thương phẩm. Xây dựng 02 mô hình chăn nuôi lơn Hung sinh sản với quy mô 30 con/mô hình và 02 mô hình chăn nuôi lợn Hung thương phẩm quy mô 100 con/mô hình. Tổ chức tập huấn cho 30 người chăn nuôi về kỹ thuật chăn nuôi lợn Hung sinh sản và thương phẩm.

Đ.T.V (NASATI)


Các mục khác