demo-10

Ngày 07/3 vừa qua, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ đã có chuyến thăm và làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế địa phương. Buổi làm việc do ông Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Gia Lai chủ trì.

demo-10

Sáng ngày 07/3 vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Trần Văn Tùng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và một số đơn vị điển hình trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

demo-10

Ngày 13/02 vừa qua, tại Trụ sở Bộ Y tế, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạọ - Bộ Y tế về giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động nhập khẩu, làm chủ công nghệ từ nước ngoài, nâng cao năng lực công nghệ nội sinh trong lĩnh vực y tế.