Hội thảo đánh giá kết quả bước đầu dự án “Thay đổi công nghệ ở việt nam - đóng góp của công nghệ trong tăng trưởng kinh tế”

Ngày 6/11/2020, Hội thảo đánh giá một số kết quả bước đầu của Dự án “Thay đổi công nghệ ở Việt Nam - Đóng góp của công nghệ trong tăng trưởng kinh tế” (Vietnam’s Technological Change - How Technology is Contributing to Economic Growth) đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ

demo-10

Ngày 04/6/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Gia Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN và đồng chí Trần Đức Trung - Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ KH&CN.

demo-10

Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Hoàng Văn Phong - Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

demo-10

Ngày 11/10/2019, tại thành phố Hải Phòng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng Đồng bằng sông Hồng”.

demo-10

Thực hiện triển khai Nghị định thư của Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết ngày 06/12/2018, ngày 30/7/2019 tại Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) đã phối hợp với Cục quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), Sở KH&CN tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác chuyển giao công nghệ Y dược Việt Nam – Trung Quốc”.