Công nghệ quản lý bệnh án điện tử

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Phần mềm quản lý bệnh viện

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Phần mềm quản lý bệnh viện

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Hệ thống bộ đàm liên lạc xe cứu thương

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Hệ thống định vị xe cấp cứu

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Phần mềm quản lý hoạt động khám chữa bệnh

Hình thức hợp tác: Đặt hàng nghiên cứu.
Xem thêm

Phần mềm quản lý bệnh nhân

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ trí tuệ nhân tạo trên nền tảng máy học

Hình thức hợp tác: Liên doanh.
Xem thêm

Công nghệ truyền dẫn nội dung, hình ảnh cho màn hình Led fullcollor

Hình thức hợp tác: Tư vấn cải tiến kỹ thuật.
Xem thêm

Công nghệ thiết kế hình ảnh trên màn hình Led fullcollor P10

Hình thức hợp tác: Tư vấn cải tiến kỹ thuật.
Xem thêm

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 256  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.636  |    Truy cập trung bình: 291