Camera đo thân nhiệt từ xa

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ lọc sóng hài lò điện hồ quang

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ sản xuất mạch in PCB

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Tủ lọc bụi tĩnh điện

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Tủ tiết kiệm điện

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ sán xuất cách điện Polymer

Hình thức hợp tác: Chuyển giao công nghệ.
Xem thêm

Công nghệ sản xuất sứ cách điện từ 110 kV

Hình thức hợp tác: Chuyển giao công nghệ.
Xem thêm

Máy dán linh kiện điện tử

Hình thức hợp tác: Chuyển giao công nghệ.
Xem thêm

Công nghệ giám sát, kiểm soát môi trường trong sản xuất

Hình thức hợp tác: Liên doanh.
Xem thêm

  Đang online: 12  |    Truy cập hôm nay: 156  |    Truy cập hôm qua: 280  |    Tổng số truy cập: 587  |    Truy cập trung bình: 23