Công nghệ sản xuất gạch từ tro thải lò đốt RTNH và thủy tinh phế liệu

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ phát điện từ chất thải sinh hoạt rắn

Hình thức hợp tác: Hợp tác đầu tư.
Xem thêm

Công nghệ trạm trung chuyển rác (ngầm hóa)

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ đốt chất thải nguy hại

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Nâng cấp trạm xử lý nước thải tại khu công nghiệp

Hình thức hợp tác: Đặt hàng nghiên cứu.
Xem thêm

Hệ thống xử lý nước thải y tế

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Tư vấn nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sản xuất

Hình thức hợp tác: Tư vấn cải tiến kỹ thuật.
Xem thêm

Hệ thống xử lý nước thải

Hình thức hợp tác: Tư vấn cải tiến kỹ thuật.
Xem thêm

Hệ thống xử lý khí thải

Hình thức hợp tác: Tư vấn cải tiến kỹ thuật.
Xem thêm

Hệ thống xử lý nước thải

Hình thức hợp tác: Tư vấn cải tiến kỹ thuật.
Xem thêm

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 268  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.639  |    Truy cập trung bình: 292