Công nghệ kích rút stand jack

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Sản xuất than sinh học từ nguyên liệu vỏ trấu lúa để cải thiện sinh thái đất trồng hồ tiêu

Hình thức hợp tác: Hợp tác đầu tư.
Xem thêm

Dây chuyền chiết nạp gas tự động

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Dây chuyền công nghệ sản xuất than sinh khối

Hình thức hợp tác: Chuyển giao công nghệ.
Xem thêm

Nghiên cứu về hóa khí sinh khối

Hình thức hợp tác: Đặt hàng nghiên cứu.
Xem thêm

Công nghệ sản xuất xi măng tiết kiệm điện

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ sản xuất clinker tiết kiệm năng lượng

Hình thức hợp tác: Chuyển giao công nghệ.
Xem thêm

Công nghệ tiết kiệm điện

Hình thức hợp tác: Cung cấp thiết bị.
Xem thêm

Công nghệ sản xuất ắc quy xe điện, xe sân golf

Hình thức hợp tác: Hợp tác đầu tư.
Ghi chú: Đề nghị hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cải tiến công nghệ sx Xem thêm

Công nghệ biogas diện tích lớn

Hình thức hợp tác:
Xem thêm

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 40  |    Truy cập hôm qua: 216  |    Tổng số truy cập: 3.924  |    Truy cập trung bình: 286