VNU.EA - Giải pháp xây dựng kiến trúc hạ tầng ICT cho đô thị thông minh • Dự báo nhu cầu ứng... Xem thêm

Hệ thống VRPacs là sản phẩm được phát triển bởi nhóm nghiên cứu VRGroup(1). Hệ thống là giải pháp cho... Xem thêm

- Với việc phát triển tính năng 3 Hop của thiết bị Mesh Network không dây sử dụng ngoài trời với... Xem thêm

- Sử dụng công nghệ WYSIWYG phát triển platform giúp bất cứ người dùng nào cũng có thể sản xuất, duy... Xem thêm

Giải pháp ứng dụng di động mới iBeacon mới được thiết lập để cách mạng hóa ngành công nghiệp khách... Xem thêm

Nhóm nghiên cứu mạng máy tính công nghiệp (I2RC) của Đại học Alicante đã phát triển một hệ thống Đám... Xem thêm

Những cải tiến liên tục trong công nghệ dịch thuật tự động và động lực của Internet đang tạo điều... Xem thêm

Nhận diện khuôn mặt (FR) có thể được định nghĩa là: cho hình ảnh tĩnh hoặc video của một cảnh,... Xem thêm

Điều khiển tự động cấp liệu định lượng các thành phần theo định mức đặt trước, thông qua việc cân... Xem thêm

Nguyên lý gửi và nhận tin nhắn của nhà mạng và điện thoại di động. + Giao thức giao tiếp truyền... Xem thêm

BMS (Building Management System) là một hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống... Xem thêm