Quy trình công nghệ tích hợp sản xuất đồng thời các sản phẩm có giá trị gia tăng cao (chất... Xem thêm

Lặn tự do, thi lặn hay lặn để giải trí là nhứng hoạt động thể thao phổ biến rộng rãi,... Xem thêm

Quy trình công nghệ: Nguyên liệu -> Lên tỷ lệ -> Đóng gói -> Tồn kho -> Xuất Xem thêm

Công suất: Nếu sản xuất nhỏ 300- 400 kg/ca Sản phẩm có thể để khô tự nhiên hoặc sấy, có độ... Xem thêm

Sáng chế đề cập đến mặt bàn học sinh, cụ thể hơn sáng chế đề cập đến mặt bàn học... Xem thêm

Sáng chế đề cập đến máy hút thổi nguyên liệu rời công nghệ xilô túi lọc, với mục đích làm... Xem thêm

Hiện nay người ta thu CO2 bằng dung môi amin, CO2 thu được rất bẩn phải làm sạch, và CO2... Xem thêm

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 248  |    Truy cập hôm qua: 288  |    Tổng số truy cập: 1.715  |    Truy cập trung bình: 286