Một nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha thuộc Khoa Kỹ thuật Hoá học của Đại học Alcalá đã phát triển... Xem thêm

Một nhóm nghiên cứu của Tây Ban Nha từ Khoa Hóa phân tích của Đại học Alcala đã phát triển... Xem thêm

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ đại học Bồ Đào Nha đã phát triển một cảm biến sinh... Xem thêm

Tập đoàn Xử lý chất thải, Nhũ tương và Khí đốt của Đại học Alicante đã phát triển một quy... Xem thêm

Công nghệ thiết kế trạm xử lý phân tán nước thải sinh hoạt dùng để xử lý nước thải sinh... Xem thêm

Công nghệ chế tạo thiết bị tái chế và thu hồi chất thải công nghiệp nguy hại là các dung... Xem thêm

Hiện tại do hoạt động xử lý tốn kém, một lượng lớn bùn thải được chuyển sang quy trình xử... Xem thêm

Đây là sáng chế đầu tiên trên thế giới áp dụng polyme phân huỷ sinh học để phát hiện và... Xem thêm