hóa thiết kế của các vùng có nhiều cối xay gió và chỉ với một số các thông số giới... Xem thêm

Nhóm nghiên cứu "Chất thải, năng lượng, môi trường và công nghệ nano" (WEEN) của Đại học Alicante đã phát... Xem thêm

Nhóm nghiên cứu Bệnh học trên thực vật tại Đại học Alicante đã phát triển một quy trình mới bằng... Xem thêm

Các quy trình hiện tại để sản xuất nhiều diacid phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch. Một lượng lớn... Xem thêm

Với việc tăng giá xăng dầu và tăng cường mối quan tâm đến bảo vệ môi trường, nhiều công ty... Xem thêm