Phương pháp tưới nhỏ giọt là phương pháp tưới tiết kiệm nước và mang lại hiệu quả lao động. Phương... Xem thêm

Các thành viên của Viện nghiên cứu CIBIO, do Giáo sư Maria Angeles Marcos Garcia, người đứng đầu Cơ quan... Xem thêm

Có một sự thiếu hụt các giải pháp thực sự hiệu quả trong việc bảo vệ cây trồng chống lại... Xem thêm

Công nghệ tưới nhỏ giọt cung cấp nước và dinh dưỡng tại vùng rễ của cây trồng. Xem thêm

Ứng dụng kỹ thuật phủ màng bề mặt quả bằng chế phẩm tự sản xuất (đã được cấp bằng sáng chế... Xem thêm

Hèm rượu hoặc nước thải sau chưng cất cồn (NTSCCC) tại nhà máy được làm nguội, bổ sung phụ gia,... Xem thêm