Nguyễn Văn Hiệu

Lĩnh vực tư vấn: Hệ ra quyết định,Hệ tư vấn, Lý thuyết tối ưu, Quy hoạch rời rạc Mở rộng

Email: nvhieuqt@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Hà Quang Thụy

Lĩnh vực tư vấn: Tập thô, Khai phá dữ liệu (Text/Web, phương tiện xã hội, quy trình kinh doanh), Công nghệ tri thức Mở rộng

Email: thuyhq@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phan Xuân Hiếu

Lĩnh vực tư vấn: Học máy, Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thông minh kinh doanh Mở rộng

Email: hieupx@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Hoài Sơn

Lĩnh vực tư vấn: Overlay network, mạng ngang hàng, video streaming, mạng không dây, Internet of Things Mở rộng

Email: sonnh@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Dương Lê Minh

Lĩnh vực tư vấn: Mạng adhoc không dây, SIP - based VoIP, Internet of Things, mạng cảm biến, ứng dụng di động cloud, các... Mở rộng

Email: minhdl@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đặng Đức Hạnh

Lĩnh vực tư vấn: Chuyển đổi mô hình, Ngôn ngữ mô hình hóa, Kiểm chứng và hợp lệ phần mềm, Các phương pháp hình... Mở rộng

Email: hanhdd@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trương Ninh Thuận

Lĩnh vực tư vấn: Mô hình hóa và kiểm chứng phần mềm, Phân tích chương trình, An ninh phần mềm Mở rộng

Email: thuantn@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đặng Văn Hưng

Lĩnh vực tư vấn: Các phương pháp hình thức, Các hệ thống thời gian thực, Phần mềm dựa trên thành phần Mở rộng

Email: dvh@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Võ Đình Hiếu

Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc phần mềm. Kiến trúc hướng dịch vụ. Phân tích chương trình Mở rộng

Email: admin@fit.com

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đặng Ngọc Hùng

Lĩnh vực tư vấn: Các phương pháp hình thức, Đặc tả và kiểm chứng, Tiến hóa phần mềm, Phân tích chương trình, Kiểm thử... Mở rộng

Email: hungpn@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyến Đức Sông Công

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phần mềm, Đồ họa máy tính, Web. Mở rộng

Email: songndc@hcmuaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Nông Lâm TP HCM

Trịnh Ngọc Minh

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ mạng, an ninh mạng, điện toán đám mây Mở rộng

Email: tnminh@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm Quang Trung

Trần Thị Hằng

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ ứng dụng ảnh vệ tinh, máy bay không người lái Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm Địa tin học - Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Hữu Nhật

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ viễn thám & GIS Mở rộng

Email: nguyenhuunhatbk@gmail.com

Đơn vị công tác: Trung tâm Địa tin học - Khu Công nghệ Phần mềm

Trần Minh Châu

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin, phần mềm quan trắc, theo dõi bằng công cụ ảnh Mở rộng

Email: chaumtgeoc@yahoo.com

Đơn vị công tác: Trung tâm Địa tin học - Khu Công nghệ Phần mềm

Đào Minh Tâm

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ GPS Mở rộng

Email: dmtam@geomatics.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Địa tin học - Khu Công nghệ Phần mềm

Lê Văn Trung

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ viễn thám, GPS Mở rộng

Email: lvtrungs@yahoo.com

Đơn vị công tác: Trung tâm Địa tin học - Khu Công nghệ Phần mềm

Hoàng Lê Minh

Lĩnh vực tư vấn: Ccông nghệ phần mềm bảo mật cho mạng không dây và bảo vệ bản quyền nội dung số. Công nghệ... Mở rộng

Email: minh.hoang@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Sáng tạo số - Khu Công nghệ Phần mềm

Phạm Đại Nghĩa

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phần mềm, bảo mật và ứng dụng trên mạng không dây Mở rộng

Email: pdnghia@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Sáng tạo số - Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Đức Lương

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phần mềm, bảo mật và ứng dụng trên mạng không dây Mở rộng

Email: ndluong@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Sáng tạo số - Khu Công nghệ Phần mềm

Phạm Đức Long

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phần mềm, bảo mật và ứng dụng trên mạng không dây Mở rộng

Email: pdlong@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Sáng tạo số - Khu Công nghệ Phần mềm

Phạm Ngọc Thiên Thanh

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phần mềm, bảo mật và ứng dụng trên mạng không dây Mở rộng

Email: pntthanh@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Sáng tạo số - Khu Công nghệ Phần mềm

Lê Đình Việt Hải

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phần mềm, phần mềm nhúng Mở rộng

Email: ldvhai@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Sáng tạo số - Khu Công nghệ Phần mềm

Châu Bích Vân

Lĩnh vực tư vấn: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin Mở rộng

Email: van.chau@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Phạm Văn Phúc

Lĩnh vực tư vấn: `Công nghệ phần mềm Mở rộng

Email: phuc.pham@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Trần Minh Thi

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ phần mềm, công nghệ hệ thống Mở rộng

Email: thi.tran@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Hà Duy Tưởng

Lĩnh vực tư vấn: Phần mềm nhúng và hệ thống Mở rộng

Email: tuong.ha@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Trần Văn Phú

Lĩnh vực tư vấn: Phát triển hạ tầng phần cứng Mở rộng

Email: phu.tran@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Văn Tảo

Lĩnh vực tư vấn: Đảm bảo toán học cho máy tính và HTTT Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Hiệu trưởng - Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 264  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.638  |    Truy cập trung bình: 292