Nguyễn Hoàng Mai

Lĩnh vực tư vấn: Lý thuyết điều khiển tự động. Kỹ thuật đo lường - Robot - Năng lượng sạch và tái tạo -... Mở rộng

Email: nghmaidu@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Lưu Quốc Huy

Lĩnh vực tư vấn: Chuyển đổi & lưu trữ các nguồn năng lượng tái tạo; - Vật lý và ứng dụng của plasma; -... Mở rộng

Email: lequochuy.dut@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Giáp Quang Huy

Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa, điện tử công suất, truyền động điện, năng lượng tái tạo, hệ thống năng lượng mặt trời.... Mở rộng

Email: quanghuy.giap@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Lê Văn Hợi

Lĩnh vực tư vấn: Nghiên cứu kết cấu và tính ổn định trong các công trình thuỷ công; Lập trình và ứng dụng phương... Mở rộng

Email: lvhoibk@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Nguyễn Lê Hòa

Lĩnh vực tư vấn: Lý thuyết điều kiển tuyến tính/phi tuyến - Khảo sát và nhận dạng đặc tính hỗn loạn trong hệ thống... Mở rộng

Email: nglehoa79@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trần Hoàng Vũ

Lĩnh vực tư vấn: OpenFlow Switch; NetFPGA; Vi xử lý; Vi điều khiển và thiết kế hệ thống nhúng tiêu thụ điện năng... Mở rộng

Email: thvu@dct.udn.vn

Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Cao Đẳng Công nghệ - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Nguyễn Kim Ánh

Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật lập trình PLC & tích hợp mạng truyền thông công nghiệp; kỹ thuật điều khiển; điện tử công... Mở rộng

Email: ngkanhbkdn@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Việt Dũng

Lĩnh vực tư vấn: Cơ sở điện sinh học, Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh, Xử lý ảnh y tế, Thiết... Mở rộng

Email: vdung.nguyen@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Điện tử viễn thông - Đại học Bách Khoa Hà nội

Nguyễn Đức Thuận

Lĩnh vực tư vấn: Thiết bị điện tử y tế, Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Cấu kiện điện tử, Thiết kế kỹ... Mở rộng

Email: thuan.nguyenduc@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Điện tử viễn thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bạch Thành Công

Lĩnh vực tư vấn: công nghệ vật liệu nano, vật liệu từ vô định hình Mở rộng

Email: congbt@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí Nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu - Đại học KHTN - Đại học QG Hà Nội

Đặng Mậu Chiến

Lĩnh vực tư vấn: Khoa học Vật liệu Tiên tiến, Khoa học và Công nghệ Nano, Vật liệu và Linh kiện Micro-Nano Mở rộng

Email: dmchien@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Nano - Đại Học Quốc Gia TP. HCM

Phan Xuân Minh

Lĩnh vực tư vấn: Điều khiển tự động Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Điện - Đại Bách khoa Hà Nội

Tạ Cao Minh

Lĩnh vực tư vấn: Điện - Tự động hóa Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Điện - Đại Bách khoa Hà Nội

Bùi Quốc Khánh

Lĩnh vực tư vấn: Điện tự động hóa Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Điện - Đại Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Duy Cương

Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật điều khiển Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Công

Lĩnh vực tư vấn: Điện tử, tự động hóa Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên

Phan Xuân Minh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tạ Cao Minh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội

Bùi Quốc Khánh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 260  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.637  |    Truy cập trung bình: 291