Nguyễn Hoàng Vĩnh

Lĩnh vực tư vấn: Sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc – Hệ số nhóm Ge; Thiết kế cầu theo tiêu chuẩn... Mở rộng

Email: vinhbachnam@gmail.com

Đơn vị công tác: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Đào Văn Dinh

Lĩnh vực tư vấn: Nghiên cứu ứng xử và tính toán các kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự... Mở rộng

Email: daovandinhkc@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công trình - Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Bính

Lĩnh vực tư vấn: Máy sản xuất vật liệu xây dựng. Máy thi công chuyên dùng. Kinh tế đầu tư và khai... Mở rộng

Email: binhn@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Vịnh

Lĩnh vực tư vấn: Động lực học máy xây dựng. Lựa chọn hợp lý thiết bị thi công các công trình giao thông. ... Mở rộng

Email: nvvinh@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Quang Minh

Lĩnh vực tư vấn: Kết cấu thép, máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, thân vỏ máy và ô tô Mở rộng

Email: nqm@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Đại học Giao thông vận tải

Vũ Văn Trung

Lĩnh vực tư vấn: Tính toán kết cấu thép máy xây dựng. Động lực học máy xây dựng và hệ thống truyền động thủy... Mở rộng

Email: trungvv@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Đình Tứ

Lĩnh vực tư vấn: Động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên MXD-XD. Trang bị phương tiện cơ giới xây dựng và... Mở rộng

Email: nguyendinhtu@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa cơ khí - Đại học Giao thông vận tải

Hồ Anh Cương

Lĩnh vực tư vấn: Bê tông xi măng, bê tông xi măng sử dụng cốt liệu có tính biến dạng cao (cao su nghiền). Bê... Mở rộng

Email: hoanhcuong@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công trình - Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Ngọc Long

Lĩnh vực tư vấn: Các giải pháp sửa chữa, tăng cường cầu. Ứng dụng vật liệu mới trong thiết kế cầu. Cầu bê tông... Mở rộng

Email: nguyenngoclong@utc.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công trình - Đại học Giao thông vận tải

Văn Công Quốc Anh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: anh.van@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Bính Trường

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Đại học Giao thông vận tải

Vũ Liêm Chính

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện KH&CN Cơ điện XD, Đại học Xây dựng

Trần Đắc Sử

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường ĐH Giao thông vận tải

Nguyễn Hồng Hải

Lĩnh vực tư vấn: Vạt liệu xây dựng công nghệ mới Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST)

VŨ QUỐC VƯƠNG

Lĩnh vực tư vấn: Chuyển giao công nghệ và vật liệu mới Chuyển giao công nghệ vữa tự chảy Hoàn thành công nghệ chế tạo và... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn Vật liệu xây dựng, Trưởng phòng thí nghiệm kỹ thuật công trình và môi trường - Đại học Thủy lợi

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 264  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.638  |    Truy cập trung bình: 292