Nguyễn Thu Vân

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật siêu âm, Thiết kế kỹ thuật y sinh Mở rộng

Email: van.nguyenthu@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Điện tử viễn thông - Đại học Bách Khoa Hà nội

Vũ Duy Hải

Lĩnh vực tư vấn: Thiết bị điện tử y tế, Mạch xử lý tín hiệu y sinh, Mạng thông tin y tế, Y tế... Mở rộng

Email: hai.vuduy@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Điện tử viễn thông - Đại học Bách Khoa Hà nội

Phạm Thị Bích

Lĩnh vực tư vấn: Sinh học phân tử: nghiên cứu các vấn đề về đột biến, đa hình gen nhân và ty thể trên... Mở rộng

Email: phamthibich@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà nội

Đặng Thanh Long

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ tế bào gốc Sinh lí học người và động vật Khoa học Y-Sinh Công nghệ Sinh sản và Hỗ trợ Sinh... Mở rộng

Email: dtlong@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Nguyễn Thị Lam Huyên

Lĩnh vực tư vấn: sinh học, ung thư Mở rộng

Email: ntlhuyen@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Nguyễn Hải Nam

Lĩnh vực tư vấn: Tế Bào Gốc, Y sinh học Tái Tạo, CN Sinh Học trên người và động vật Mở rộng

Email: nghnam@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Nguyễn Lê Thành Công

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: nltcong@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Đào Thị Thanh Thủy

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: dttthuy@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Nguyễn Trường Sinh

Lĩnh vực tư vấn: Sàng lọc thuốc điều trị ung thư, ung thư vú, ung thư gan Mở rộng

Email: ntsinh@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Huỳnh Thúy Oanh

Lĩnh vực tư vấn: Tế bào gốc Hỗ trợ sinh sản Mở rộng

Email: htoanh@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Bùi Nguyễn Tú Anh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: bntanh@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Lê Thị Hạnh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: lthhanh@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: ngtkoanh@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

lê văn trình

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: lvtrinh@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Phạm Lê Bửu Trúc

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: plbtruc@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Phạm Văn Phúc

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học trong y dược Y học tái tạo Công nghệ tế bào người và động vật Công nghệ tế... Mở rộng

Email: pvphuc@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 240  |    Truy cập hôm qua: 288  |    Tổng số truy cập: 1.713  |    Truy cập trung bình: 286