Phạm Tuấn Anh

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sản xuất ethanol từ phụ phẩm nông nghiệp: bã mía, rơm rạ, mùn gỗ…Quy trình công nghệ thu... Mở rộng

Email: anh.phamtuan2@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đỗ Biên Cương

Lĩnh vực tư vấn: Enzym, enzym tái tổ hợp và kỹ thuật enzym ứng dụng trong các ngành công nghiệp. Các chất có hoạt... Mở rộng

Email: cuong.dobien@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tô Kim Anh

Lĩnh vực tư vấn: Enzym vi sinh vật. Biomass và bioethanol từ biomass. Kỹ thuật phân tích ở mức độ phân tử áp dụng... Mở rộng

Email: anh.tokim@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện CNSH-CNTP, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chu Kỳ Sơn

Lĩnh vực tư vấn: Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất cồn tiết kiệm năng lượng từ sắn, gạo và nâng cao... Mở rộng

Email: son.chuky@ hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lâm Xuân Thanh

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sữa. Các hoạt chất sinh học và chất màu có nguồn gốc thực vật và ứng dụng trong... Mở rộng

Email: thanh.lamxuan@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Thanh Hằng

Lĩnh vực tư vấn: Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất cồn từ các loại nguyên liệu khác nhau (nguyên liệu chứa... Mở rộng

Email: hang.nguyenthanh@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,

Lê Thanh Mai

Lĩnh vực tư vấn: An toàn vệ sinh thực phẩm trong các sản phẩm lên men truyền thống của Việt Nam. Nghiên cứu ổn... Mở rộng

Email: mai.lethanh@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đỗ Thị Hoa Viên

Lĩnh vực tư vấn: Phân tích, chiết xuất, tinh sạch và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất có nguồn gốc... Mở rộng

Email: vien.dothihoa@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Quản Lê Hà

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ vi sinh vật ứng dụng. Ứng dụng enzyme protease thu sản phẩm peptid chức năng và nâng cao... Mở rộng

Email: ha.quanle@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Lan Hương

Lĩnh vực tư vấn: Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường (các hợp chất khó hoặc chậm phâm hủy).... Mở rộng

Email: huong.nguyenlan@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Lê Thanh Hà

Lĩnh vực tư vấn: Xử lý phế liệu tôm bằng phương pháp sinh học thành các sản phẩm có giá trị gia tăng: chitin,... Mở rộng

Email: ha.lethanh@hust.edu.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lê Trung Thiên

Lĩnh vực tư vấn: Phát triển sản phẩm thực phẩm mới bao gồm thực phẩm chức năng. Tận dụng phụ phẩm chế biến. Cải... Mở rộng

Email: le.trungthien@hcmuaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thực Phẩm, Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM

NGUYỄN MẠNH HIỂU

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch Mở rộng

Email: hieu.viaep@gmail.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ Sau thu hoạch

Bùi Quang Thuật

Lĩnh vực tư vấn: Kỹ nghệ thực phẩm và đồ uống Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phó Viện trưởng - Viện Công nghiệp thực phẩm

Trương Hương Lan

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ chế biến thực phẩm Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp thực phẩm

Nguyễn Minh Hệ

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực máy và Tự động hóa các quá trình công nghệ thực phẩm;... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội, Bộ GD&ĐT

Vũ Hạnh

Lĩnh vực tư vấn: Kinh nghiệm Tư vấn đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất bột cá chất lượng cao lam thức ăn... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Nguyễn Quang Đức

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thực phẩm Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Xưởng chế biến nông sản thực phẩm- Trung tâm Chế biến NSTP

Lê Đức Mạnh

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Vi sinh vật – Hóa sinh học Mở rộng

Email: manh@firi.ac.vn hoặc manhld@firi.vn

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp Thực phẩm

Nguyễn Trí Hoàn

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện cây lương thực & cây thực phẩm

Nguyễn Duy Thịnh

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Công nghệ thực phẩm Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Hiệp Hội Chè Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Công nghệ sinh học thực phẩm Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam

Đỗ Văn Chương

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học và Vệ sinh an toàn thực... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm Công nghệ sinh học và Vệ sinh an toàn thực phẩm., Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp

Bùi Quang Thuật

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Hóa – Thực phẩm Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp thực phẩm

Nguyễn Mạnh Hiểu

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn công nghệ bảo quản,chế nông sản.- Tư vẫn xây dựng chuỗi... Mở rộng

Email: hieu.viaep@gmail.com

Đơn vị công tác: Bộ môn Nghiên cứu Công Nghệ Bảo quản, VIAEP

Lê Hà Hải

Lĩnh vực tư vấn: Đã có kinh nghiệm trong tư vấn công nghệ bảo quản và chế biến một số loại rau quản hư:... Mở rộng

Email: lehahai75@gmail.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Ngô Xuân Cường

Lĩnh vực tư vấn: Tham gia chủ trì các đề tài nghiên cứu thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Thị Bích Thủy

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ và Thiết... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phòng Hợp tác quốc tế; Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Anh Tuấn

Lĩnh vực tư vấn: Có các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ và Thiết... Mở rộng

Email: phamtuanvcd@yahoo.com

Đơn vị công tác: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 88  |    Truy cập hôm qua: 312  |    Tổng số truy cập: 242  |    Truy cập trung bình: 194