Nguyễn Thị Trúc Loan

Lĩnh vực tư vấn: Nguyên liệu thủy hải sản. Tái chế phụ phế phẩm ngành công nghiệp thực phẩm Mở rộng

Email: nguyentrucloan2709@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Trương Thị Hoa

Lĩnh vực tư vấn: Bệnh học thủy sản, Bệnh ký sinh trùng và nấm trên ĐVTS Mở rộng

Email: truongthihoa@huaf.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Nguyễn Văn Huy

Lĩnh vực tư vấn: Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm Mở rộng

Email: huy.huaf@gmail.com

Đơn vị công tác: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế