Lê Thị Hiền

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: hien.le@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Lê Thị Mỹ Nhiên

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: nhien.le@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Ngọc Vân Thanh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: thanh.nguyen@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Lê Nhật Quang

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: quang.le@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Thị Ý Nhi

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: nhi.nguyen@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Hà Sơn Định

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: dinh.ha@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Anh Thi

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: thi.nguyen@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Võ Thiếu Hưng

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: vthung@vnuhcm.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Trương Hải Nhung

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học trong y dược Y học tái tạo Công nghệ tế bào người và động vật, công... Mở rộng

Email: thnhung@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Trương Châu Nhật

Lĩnh vực tư vấn: Y học tái tạo Mở rộng

Email: tcnhat@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Đặng Thị Tùng Loan

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ tế bào gốc Sinh lí học người và động vật Khoa học Y-Sinh Mở rộng

Email: dttloan@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM

Phạm Quỳnh Hương

Lĩnh vực tư vấn: Động thái dinh dưỡng trong hệ sinh thái; Đánh giá định lượng chức năng và sức khỏe hệ sinh thái;... Mở rộng

Email: pqhuong@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Sinh học - CNSH

Hoàng Đức Huy

Lĩnh vực tư vấn: Tài nguyên Đa dạng Sinh học, Sinh thái và Môi trường Mở rộng

Email: hdhuy@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Sinh học - CNSH

Nguyễn Văn Xá

Lĩnh vực tư vấn: Kỹ thuật hóa học Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT

Hoàng Bá Thịnh

Lĩnh vực tư vấn: Vật liệu sillicat Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh công nghiệp

Nguyễn Thị Hà

Lĩnh vực tư vấn: Hóa công nghiệp Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Phan Duy Dũng

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ gốm sứ Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn sillicat - Viện Kỹ thuật Hóa học - Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 240  |    Truy cập hôm qua: 288  |    Tổng số truy cập: 1.713  |    Truy cập trung bình: 286