Đào Anh Tuấn

Lĩnh vực tư vấn: Dệt - May Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện dệt may - Da giầy và thời trang

Hoàng Thanh Thảo

Lĩnh vực tư vấn: Dệt - May Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện dệt may - Da giầy và thời trang

Bùi Văn Huấn

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ Da giầy Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Dệt may-Da giầy và Thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT

Lã Thị Ngọc Anh

Lĩnh vực tư vấn: Viện Dệt may-Da giầy và Thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện dệt may - Da giầy và thời trang

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 256  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.636  |    Truy cập trung bình: 291