Nguyễn Huy Tùng

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Công nghệ vật liệu polyme và compozit Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm NCVL Polyme – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trần Ích Thịnh

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Cơ học vật liệu & Kết cấu; vật liệu chất dẻo, composite Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ học vật liệu & Kết cấu, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Huỳnh Đại Phú

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về VL Polymer-Composite; VL Tiến tiến- VL Ysinh Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia về Vật Liệu Polyme và Compozit - Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM

Nguyễn Hữu Niếu

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Vật liệu polyme & compozit Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia về Vật Liệu Polyme và Compozit - Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM

Nguyễn Anh Dũng

Lĩnh vực tư vấn: Hóa lý sillicat - Công nghệ thủy tinh Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn sillicat - Viện Kỹ thuật Hóa học - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nguyễn Đình Đức

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Cơ học vật rắn- vât liệu composite Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Đại học Quốc gia Hà Nội

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 248  |    Truy cập hôm qua: 288  |    Tổng số truy cập: 1.715  |    Truy cập trung bình: 286