Phạm Mai Khánh

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ vật liệu, Lý thuyết quá trình kết tinh đông đặc, MSE3316  Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Vật liệu và Công nghệ đúc Viện khoa học và kỹ thuật Vật liệu ĐH BKHN

Nguyễn Hồng Hải

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ nấu luyện hợp kim; Gia công kim loại Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Vật liệu và Công nghệ đúc Viện khoa học và kỹ thuật Vật liệu ĐH BKHN

Đặng Trung Dũng

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ điện hóa Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: BM CN Điện hóa-BVKL - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cao Văn Sơn

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Công nghệ Giấy, Bột giấy và chế biến xenlulo Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Công nghệ hóa học gỗ; Công nghệ sản xuất bột giấy, giấy Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

Cao Quốc An

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Chế biến gỗ; Giấy và bột giấy Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Hữu Niếu

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Vật liệu polyme & compozit Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia về Vật Liệu Polyme và Compozit - Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM

Nguyễn Huy Tùng

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Công nghệ vật liệu polyme và compozit Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm NCVL Polyme – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Huỳnh Đại Phú

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về VL Polymer-Composite; VL Tiến tiến- VL Ysinh Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia về Vật Liệu Polyme và Compozit - Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM

Trần Ích Thịnh

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về Cơ học vật liệu & Kết cấu; vật liệu chất dẻo, composite Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ học vật liệu & Kết cấu, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 264  |    Truy cập hôm qua: 364  |    Tổng số truy cập: 3.638  |    Truy cập trung bình: 292