Chu Ngọc Châu

Lĩnh vực tư vấn: Xúc tác đồng thể và dị thể ứng dụng trong các phản ứng tổng hợp hữu cơ, xử lý các... Mở rộng

Email: chungocchau@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Phòng thí nghiệm Hóa môi trường - Đại học Quốc gia Hà nội

Vũ Văn Mạnh

Lĩnh vực tư vấn: Các ứng dụng của địa tin học trong quản lý môi trường; Quan trắc và mô hình hóa môi trường;... Mở rộng

Email: manhvv@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Mạnh Khải

Lĩnh vực tư vấn: Đánh giá, dự báo và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Kĩ thuật môi trường. Độc học môi trường -... Mở rộng

Email: khainm@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà nội

Lê Văn Thiện

Lĩnh vực tư vấn: Quản lý dinh dưỡng cây trồng và cải thiện độ phì nhiêu đất canh tác. Nghiên cứu ô nhiễm... Mở rộng

Email: levanthien@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng Kim Loan

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ chế tạo vật liệu cho xử lý môi trường. Xử lý nước, nước thải và xử lý ô... Mở rộng

Email: dongkimloan@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa môi trường - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Thanh Sơn

Lĩnh vực tư vấn: Tổng hợp vật liệu tiên tiến ứng dụng trong lĩnh vực xúc tác hấp phụ để chuyển hóa hyđrocacbon trong... Mở rộng

Email: sonlt@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Hóa học - Đại học KHTN - Đại học quốc gia Hà Nội

Nguyễn Xuân Hải

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ đánh giá chế độ dinh dưỡng cho cây hoa và cây ăn lá. Đánh giá ô nhiễm các... Mở rộng

Email: hainx@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

Nguyễn Xuân Cự

Lĩnh vực tư vấn: Ô nhiễm đất và xử lý đất ô nhiễm. Cải tạo sử dụng bền vững đất đai. Sử dụng đất... Mở rộng

Email: cunx@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phùng Quốc Bảo

Lĩnh vực tư vấn: Lưỡng ổn định quang học trong laser có chất hấp thụ bão hòa. Khuếch đại quang sợi EDFA trong... Mở rộng

Email: baopq@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý - Đại học KHTN- Đại học Quốc gia Hà Nội

Bùi Duy Quang

Lĩnh vực tư vấn: Phân tích và xử lý môi trường(nước ngầm,nước thải,chất thải điện tử,chất thải phóng xạ) 2.Tách và phân tích các... Mở rộng

Email: cambd@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng khoa học phân tích - Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà nội

Cao Thế Hà

Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ, vật liệu xử lý nước thải công nghiệp giấy. Hoá chất, vật liệu từ sinh khối (tập trung... Mở rộng

Email: caotheha@vnu.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững

Trần Bình Phương Thảo

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email: thao.tran@vnu-itp.edu.vn

Đơn vị công tác: Khu Công nghệ Phần mềm

Nguyễn Đức Hoàng

Lĩnh vực tư vấn: Sinh học - Công nghệ Sinh học Mở rộng

Email: ndhoang@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học - ĐH KHTN - ĐH Quốc gia TPHCM

Phạm Trung Hiếu

Lĩnh vực tư vấn: Tai biến địa chất, khoáng sản Mở rộng

Email: pthieu@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Tp.HCM

DƯƠNG THỊ THÚY NGA

Lĩnh vực tư vấn: Tin học Môi trường Mở rộng

Email: ngadtt@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Trường ĐHKHTN Tp.HCM

Đào Nguyên Khôi

Lĩnh vực tư vấn: Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu, Mô hình hóa môi trường, Quản lý rủi ro thiên tai Mở rộng

Email: dnkhoi@hcmus.edu.cn

Đơn vị công tác: Khoa Môi Trường, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Thị Mai Phương

Lĩnh vực tư vấn: Độc học Môi trường Mở rộng

Email: ttmphuong@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Trần Ngọc Diễm My

Lĩnh vực tư vấn: Sinh thái - Môi trường Mở rộng

Email: tndmy@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học - CNSH, ĐH. Khoa học tự nhiên. ĐH. Quốc gia TP.HCM

Hoàng Đức Huy

Lĩnh vực tư vấn: Tài nguyên Đa dạng Sinh học, Sinh thái và Môi trường Mở rộng

Email: hdhuy@hcmus.edu.vn

Đơn vị công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Sinh học - CNSH

Nguyễn Lan Hương

Lĩnh vực tư vấn: Có chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trườngCông nghệ sinh... Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT

Mai Quang Vinh

Lĩnh vực tư vấn: Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Trung tâm Công nghệ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Nguyễn Thị Hà

Lĩnh vực tư vấn: Xử lý nước thải bằng công nghệ phân tử Tách và xử lý cặn kim loại bằng hóa chất Mở rộng

Email:

Đơn vị công tác: Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

  Đang online: 4  |    Truy cập hôm nay: 248  |    Truy cập hôm qua: 288  |    Tổng số truy cập: 1.715  |    Truy cập trung bình: 286